แผ่นพลาสติก Slip Sheet

Slip Sheet  วัตถุดิบหลัก ในการผลิตคือ HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) ความหนา 0.6, 1.0 มิล สีดำ ขนาดสามารถสั่งผลิตได้ ใช้เป็นอุปกรณ์รองสินค้าเพื่อการขนส่ง สามารถใช้ทดแทน Pallet ได้ ซึ่งจะมีน้ำหนักเบาและบางกว่าการใช้งาน Pallet ทั่วไป

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นพลาสติก Slip Sheet

Slip Sheet  วัตถุดิบหลัก ในการผลิตคือ HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) ความหนา 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 มิล สีดำ ขนาดสามารถสั่งผลิตได้ ใช้เป็นอุปกรณ์รองสินค้าเพื่อการขนส่ง สามารถใช้ทดแทน Pallet ได้ ซึ่งจะมีน้ำหนักเบาและบางกว่าการใช้งาน Pallet ทั่วไป

วัตถุดิบ

ผลิตเป็นสินค้าได้ดังนี้ เป็นอุปกรณ์รองสินค้าเพื่อการขนส่ง สามารถใช้ทดแทน Pallet ได้ ซึ่งจะมีน้ำหนักเบาและบางกว่าการใช้งาน Pallet ทั่วไป