ข้อดีของการใช้ slip sheet ในงานโลจิสติกส์

ข้อดีของการใช้ slip sheet ในงานโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์นอกจากจะแข่งขันกันในเรื่องของความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำของสินค้าและข้อมูลแล้ว กระบวนการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของสินค้าถือเป็นอีกปัจจัยที่จะส่งผลให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการลดต้นทุนของวัสดุสิ้นเปลืองอย่างพาเลท 

พาเลทในการขนย้ายสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งของกระบวนการโลจิสติกส์ในการเคลื่อนย้ายไปมาภายในโกดังสินค้า หรือในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า เมื่อต้นทุนในการจัดซื้อพาเลทมีมูลค่าถึง 700-800 บาท สำหรับพาเลทพลาสติกหนา , 300-500 บาท สำหรับพาเลทพลาสติกบาง และ 200-300 บาท สำหรับพาเลทไม้ … ในขณะที่การขนส่งและเคลื่อนย้ายนั้นมักจะพบปัญหาพาเลทได้รับแรงกระแทก ส่งผลให้แตกหัก ชำรุด จึงจำเป็นต้องซื้อพาเลทใหม่ ๆ อยู่บ่อยครั้ง

slip sheet จึงเป็นทางเลือกในลำดับต้น ๆ ของการเปลี่ยนไปใช้เพื่อปรับปรุงงานและลดค่าใช้จ่ายงานโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าในเริ่มต้นจะต้องซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่าง งานสลิปชีท หรือตัว Push Pull ในการใช้งานก็ตามที แต่ในระยะยาวสามารถที่จะลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเห็นได้ชัด

ข้อดีของการใช้ slip sheet

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อพาเลท พาเลทพลาสติกและพลาสเลทไม้ที่ต่างก็เป็นวัสดุที่สามารถแตก หัก ได้ ในขณะที่สลิปชีทสามารถทนแรงรับกระแทกได้ดีกว่า เพราะคุณสมบัติไม่แตก หรือหักได้
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต จะต้องใช้พาเลทในการขนย้ายประมาณ 10 อัน คิดเป็นมูลค่า 10×700 = 7,000บาท ในขณะที่สลิปชีทใช้ 10 แผ่นเหมือนกัน แต่ราคาเพียงแค่แผ่นละ 100 บาทคิดเป็นมูลค่า 1,000 บาทเท่านั้น
  • สลิปชีทช่วยปกป้องสินค้า สลิปชีทมีขนาดใหญ่กว่าพาเลท เมื่อทำการวางสินค้าไว้บนสลิปชีทแล้ว จะเหลือขอบของสลิปชีทที่เครื่อง Push&Pull จับ ดังนั้นจึงสามารถที่จะพับขอบขึ้นไปเพื่อใช้พลาสติกใสในการห่อสินค้า ตัวขอบสลิปชีทจึงช่วยในการปกป้องสินค้าได้เป็นอย่างดี
  • เป็นวัสดุรีไซเคิล สลิปชีทมีทั้งเป็นกระดาษและพลาสติก HDPE ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้จึงทำให้ราคาถูกและช่วยด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
  • ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ เนื่องจากสลิปชีทมีขนาดแผ่นที่บางเป็นมิลลิเมตร จึงสามารถวางซ้อนกันได้เป็นร้อย ๆ แผ่น ในขณะที่พาเลทไม่สามารถทำได้และสิ้นเปลืองในการจัดเก็บเป็นอย่างมาก 

สำหรับใครที่กำลังมองหาวัสดุชนิดรองพื้นให้สินค้าและลดต้นทุนการใช้พาเลทต่าง ๆ ขอแนะนำในส่วนของ slip sheet ที่สามารถจะบรรจุสินค้าได้ดีเหมือนพาเลท แล้วยังมีข้อดีต่าง ๆ อีกมาก เช่น ลดค่าใช้จ่าย, ลดพื้นที่จัดเก็บ, ลดค่าขนส่ง รวมถึงสามารถเพิ่มมูลค่าในการขนส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเพิ่มส่วนต่างของผลกำไรได้ดีทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *