พลาสติกรองพาเลท

พลาสติกรองพาเลท กับข้อดีและข้อเสียที่คุณควรรู้

พลาสติกรองพาเลทหรือพลาสติกสลิปชีท คือแผ่นรองสินค้าชนิดหนึ่งที่ทำมาจากพลาสติก HDPE ที่มีความเหนียวและความทนทานสูง จึงนิยมนำมาใช้เป็นอุปกรณ์รองสินค้าสำหรับจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าในโกดัง ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากจะใช้รองสินค้าโดยตรงแล้ว ยังเป็นตัวช่วยเสริมในการรองพาเลทอีกทีหนึ่งได้ด้วย ทั้งนี้ แม้จะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างเหมือนกัน แต่ถ้าใช้งานอย่างถูกวิธีข้อเสียดังกล่าวก็จะไม่ส่งผลเสียต่อการจัดเก็บหรือขนส่งสินค้าอย่างแน่นอน

พลาสติกรองพาเลท

พลาสติกรองพาเลทมีข้อดีหลายประการ

ข้อดีของพลาสติกรองพาเลทมีอยู่หลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งสินค้า ด้านการดูแลรักษา และด้านความแข็งแรงทนทาน โดยข้อดีดังต่อไปนี้จะช่วยอธิบายเสริมว่าทำไมจึงควรเลือกใช้ในการจัดเก็บสินค้า

ดูแลง่าย ทำให้โกดังสินค้าถูกสุขอนามัย

โกดังสินค้าคือสถานที่เก็บสินค้าที่ต้องได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดหรือสุขอนามัยเป็นอย่างดี เพราะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าได้โดยตรง พลาสติกรองพาเลทมีคุณสมบัติเด่นในด้านคือดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย ไม่เสี่ยงต่อการขึ้นราเพราะอับชื้นเหมือนวัสดุที่เป็นกระดาษหรือไม้ และด้วยขนาดที่บางช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ไม่ก่อให้เกิดการสะสมฝุ่นมากเกินไปในพื้นที่เก็บสินค้า

ช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าขยับระหว่างขนส่ง

พลาสติกรองพาเลทมีสองด้าน ซึ่งด้านบนจะถูกออกแบบมาให้มีแรงเสียดทานระหว่างตัวรองพาเลทเองกับตัวสินค้า ช่วยให้สินค้าตั้งอยู่ติดกับตัวแผ่นรองสินค้าได้อย่างมั่นคง ไม่ลื่นหรือขยับเขยื้อนได้ง่ายจนเกินไป ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้ามีความมั่นคงมากขึ้น ด้วยความยืดหยุ่นจึงสามารถออกแบบให้ขนาดมีความพอดีกับขนาดสินค้าได้

น้ำหนักน้อย เคลื่อนย้ายสะดวก

ด้วยความบางและมีน้ำหนักน้อย จึงช่วยทำให้เคลื่อนย้ายสะดวก ลดภาระในการขนส่งและช่วยลดอุบัติเหตุไปในตัว แต่ก็มีความทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักของสินค้าได้มากเช่นกัน จึงมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าให้ได้อย่างคุ้มค่า

พลาสติกรองพาเลทกับข้อเสียที่ต้องรับมืออย่างถูกวิธี

พลาสติกรองพาเลทมีข้อเสียอยู่บ้าง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ แต่ถ้าบริหารจัดการระบบการจัดเก็บสินค้าและการขนส่งได้ดี ข้อเสียเหล่านี้ก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด

ราคาอาจไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับราคาเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิต

เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบที่บางช่วงราคาไม่คงที่ จึงเป็นต้นทุนที่ไม่แน่นอน ราคาผลิตภัณฑ์ปลายทางจึงต้องปรับเปลี่ยนด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นวัตถุดิบที่ราคาถูกกว่าวัตถุดิบชนิดอื่น และมีอายุการใช้งานที่ไม่สั้นเกินไป จึงยังคุ้มค่ากับต้นทุนอยู่
หากแตกเป็นชิ้นส่วนมีคมอาจเกิดอันตรายได้
กรณีที่พลาสติกรองพาเลทแตกเป็นชิ้นส่วนมีคมเกิดขึ้นได้ยากมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ทำงานในโกดังได้ หากมีระบบการเคลื่อนย้ายที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยก็จะไม่เกิดความเสี่ยงด้านนี้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พลาสติกรองพาเลทเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงควรจัดการหลังการใช้งานอย่างถูกวิธี ไม่นำไปกำจัดโดยการฝังกลบถึงแม้จะจัดการได้ง่ายกว่า รวมถึงยืดอายุการใช้งานด้วยการใช้อย่างถูกวิธี

สิ่งเหล่านี้คือข้อดีและข้อเสียของพลาสติกรองพาเลทที่คุณควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบใดก็ตาม การใช้งานอย่างเหมาะสม พอดี และบริหารจัดการอย่างถูกวิธี ก็จะช่วยให้การจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจราบรื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *