slip sheet

รู้หรือไม่ Slip Sheet ราคาถูกกว่าพาเลท

รู้หรือไม่ Slip Sheet ราคาถูกกว่าพาเลท
ที่สำคัญประหยัดพื้นที่จัดเก็บได้ดีกว่าด้วย

รู้หรือไม่ Slip sheet ราคาถูกกว่าพาเลทอย่างมาก ที่สำคัญประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้ดีกว่าด้วย ด้วยสลิปชีทที่มีความหนาเพียง 0.6 ถึง 1.5 mm เท่านั้นจึงทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ เวลาจะนำมาใช้ก็สะดวก เพียงแค่ดึงออกมาวางบนพื้นแล้วจัดเรียงสินค้าให้อยู่บนสลิปชีท จากนั้นก็พันด้วยพลาสติกห่อสินค้า

 การขนย้ายเข้าตู้คอนเทนเนอร์จากเดิมที่พาเลทมีความสูงตั้งแต่ 13 ถึง 17 cm ก็จะทำให้มีพื้นที่เหลือระหว่างตัวสินค้าและเพดานของตู้คอนเทนเนอร์ไม่มาก ซึ่งไม่สามารถที่จะใส่สินค้าขนาดเล็กและเบาไปพร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้อีก จึงทำให้ขนส่งสินค้าไปได้ไม่มาก แต่หากเป็น Slip Sheet สามารถขนย้ายด้วยอุปกรณ์เสริม Push and Pull และนำเข้าไปจัดเรียงในตู้คอนเทนเนอร์ตามต้องการได้ ด้วยขนาดที่บางกว่าพาเลทจึงทำให้มีพื้นที่เหลือในการจัดวางช่องว่างด้านบน สามารถที่จะเลือกวางสินค้าขนาดเล็กและเบาเพิ่มในพื้นที่ที่เหลือได้

การจัดเก็บก็แสนง่ายเพียงแค่วางซ้อนกันให้เป็นชั้น ๆ แค่นั้น ด้วยความหนาของแผ่น Slip Sheet ที่ไม่เหมือนกับพาเลทจึงทำให้สามารถที่จะวางซ้อนกันมากกว่า 500 ถึง 1,000 แผ่น แต่ในทางกลับกันหากเป็นพาเลทจะวางซ้อนกันไม่ได้มากขนาดนั้นอย่างแน่นอน อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้าต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต จะใช้พาเลทประมาณ 20 อันในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพาเลท 20 อันเป็นมูลค่า 20,000 บาทแต่ถ้าเป็นสลิปชีทแผ่นบางแบบพลาสติก มูลค่าสลิปชีทที่ต้องขนไปกับตู้คอนเทนเนอร์ก็เพียงแค่ 2,000 ถึง 3,000 บาทเท่านั้นเอง ด้วยเหตุนี้จึงมีความสะดวก จัดเก็บง่ายกว่า และราคาถูกว่าการใช้พาเลทแบบเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *