เรื่องต้องรู้กับการนำ Slip Sheet ไปใช้งาน

เรื่องต้องรู้กับการนำ Slip Sheet ไปใช้งาน

Slip Sheet ไม่ว่าจะเป็นชนิดพลาสติกหรือกระดาษจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม ที่เรียกว่า Push and Pull Accessory ที่ติดตั้งบริเวณงาของรถยก ซึ่งทางผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์เสริมนี้ เพราะเป็นการลงทุนซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมที่จะสามารถคืนทุนในระยะยาวได้

สำหรับตัว Slip Sheet ในท้องตลาดที่มีจำหน่ายกันนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทนั่นก็คือ สลิปชีทกระดาษและสลิปชีทพลาสติก ซึ่งแม้สลิปชีทกระดาษจะมีราคาถูกกว่าสลิปชีทพลาสติกอยู่ด้วยส่วนต่างไม่มากเท่าใดนัก แต่เนื่องจากสลิปชีทกระดาษจะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพราะว่าตัวสลิปชีทกระดาษผลิตจากเยื่อไม้ที่มีเส้นใยสูงกว่านั่นเอง โดยตัวเยื่อกระดาษที่ใช้ผลิตนั้นไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย จึงต้องอาศัยการนำเข้า เพราะเยื่อกระดาษในประเทศไทยมีเส้นใยที่สั้นและไม่เหนียวเท่ากับเส้นใยไม้เมืองหนาว การนำเอาไปใช้จึงต้องซื้อจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

ส่วน Slip Sheet พลาสติกสามารถที่จะนำพลาสติกภายในประเทศมาทำการรีไซเคิลแล้วขึ้นรูปก็สามารถใช้งานได้เลย อีกทั้งสลิปชีทพลาสติกไม่เหมือนกระดาษตรงที่สลิปชีทกระดาษจะมีปัญหาการขึ้นราหากโดนความชื้น รวมถึงการเปื่อยยุ่ยของกระดาษในระหว่างการขนส่งได้ ดังนั้นสลิปชีทพลาสติกจึงสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

การดูแลรักษาและจัดเก็บก็เป็นไปได้โดยง่าย ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องกลัวสลิปชีทเปียกฝนหรือกันน้ำไม่ได้อีกเลย การใช้สลิปชีทจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *